gedragstherapeute Marieke van der Burgt.jpg

Werkwijze 

Ongewenst gedrag heeft soms een medische oorzaak. Voor we overgaan tot een gedragsconsult moet dat worden uitgesloten. In de meeste gevallen zal ik u dan ook adviseren om uw hond of (in het geval van onzindelijkheid) zijn ontlasting of urine eerst door uw dierenarts te laten onderzoeken. Als het probleemgedrag van uw hond geen medische achtergrond heeft, is een gedragsconsult de volgende stap

Vragenlijst
Als u mijn hulp inroept, maak ik met u een afspraak voor een gedragsconsult. Per e-mail of per post ontvangt u van mij een vragenlijst. Deze lijst stuurt u vóór het consult ingevuld aan mij terug. De vragenlijst geeft mij een goed inzicht in het gedrag van uw hond en hoe u en uw gezinsleden hier mee omgaan. In sommige situaties zal ik u vragen om een video-opname te maken van uw hond, waarin hij of zij het probleemgedrag laat zien.

Informatie verzamelen
Een waardevolle informatiebron is het filmen van het probleemgedrag van uw hond ter verduidelijking van het probleem. Dit kan met een gewone videocamera, maar eventueel ook met uw mobiele telefoon. De lichaamshouding en de gezichtsuitdrukkingen van uw hond op het moment dat hij of zij het probleemgedrag laat zien, geven namelijk veel informatie over uw hond. Ook is het zinvol om een dagboekje bij te houden met informatie over het probleem. Bijvoorbeeld hoe vaak, wanneer, waar en in welke situatie het probleem zich voordoet. Hiermee kan het gedrag van uw hond nog beter worden bekeken en geanalyseerd

Het consult
Het consult vindt plaats op mijn praktijk of, in overleg, bij u thuis. In dit consult ga ik achterhalen wat de reden is dat uw hond het ongewenste gedrag vertoont. Tijdens het gesprek zal ik dieper op het probleem ingaan. Zo nodig kan ik enkele testjes doen om tot een goede diagnose te komen. Een consult duurt circa anderhalf uur.

Behandelplan
Op basis van mijn bevindingen bepaal ik de diagnose en maak ik een therapeutisch plan. De aard van de therapie hangt niet alleen af van de problemen, maar ook van het karakter van uw hond en de mogelijkheden die u als eigenaar heeft om de therapie in praktijk te brengen. Iedere eigenaar-hond combinatie is uniek en daarom is geen enkele therapie hetzelfde. Bij de gedragstherapie kijk ik dan ook zowel naar de hond zelf als naar de leefomstandigheden en de therapiemogelijkheden. Vervolgens stel ik een therapieadvies op maat op.

Aan de slag met het gedrag
Uiteindelijk bent u het zélf die de therapie toepast bij uw hond. Natuurlijk leg ik u uitgebreid uit wat de therapie inhoudt en hoe u deze kunt toepassen. U en uw behandelend dierenarts ontvangen na afloop van het consult een kort verslag van mij, zodat alle partijen op hetzelfde niveau kunnen evalueren. Hierna volgt een periode van 3 maanden nazorg. U houdt mij in deze periode telefonisch of via e-mail op de hoogte van de veranderingen in het gedrag van uw hond en ik geef u naar aanleiding hiervan tips en aanvullingen. Er is geen limiet aan het aantal contactmomenten tijdens de nazorg. Het doel is dat u uw hond begrijpt en de training op een goede manier uitvoert, zonder dat u hierbij twijfels heeft. In veel gevallen vindt de eigenaar na de gedragstherapie de relatie met zijn hond zelfs beter dan voor de gedragsproblemen.

Privé-training
Heeft u na een consult behoefte aan intensievere begeleiding, dan kunt u kiezen voor privé-training. Ik begeleid u en uw hond dan bij mijn praktijk, bij u thuis of in de omgeving waarin uw hond het probleemgedrag vertoont. Voor informatie over de mogelijkheden voor privé-training klik hier.

 

Veel voorkomende stresssignalen zijn: gapen, tongelen, bek aflikken, uitschudden, hijgen en voorpoot heffen.